Sunday, April 11, 2021
HomeKỳ TrạiTrại Hè Tôn Vinh - Thờ Phượng Trại Hè Việt Nam 2020

[Video] Tôn Vinh – Thờ Phượng Trại Hè Việt Nam 2020

Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến – Tỉnh Thức – Sẵn Sàng


 

Thân Gửi Tới Anh Chị Em video Tôn Vinh Thờ Phượng trong Trại Hè 2020 tại Việt Nam.

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Đấng Mở Đường”]

 

[vntg_row][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/ngay3/Dang_mo_duong.mp4″ poster=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/phongchude.png”]

 

 

[/vntg_tab]

[/vntg_tabs]

[vc_video link=”https://www.youtube.com/watch?v=zL0hXg0C_bQ” align=”center” title=”Đấng Mở Đường”]

Most Popular