Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Bài Viết

Tường thuật khóa Huấn Luyện Tôn Vinh TRAH 2015
Tôn Vinh

Tường thuật khóa Huấn Luyện Tôn Vinh TRAH 2015 

“Tôn Vinh không chỉ là hát và nói mà còn là nếp sống, bổn phận và trách nhiệm.”


[vntg_document url=”images/ban_nganh/ban_ton_vinh/2015/seminar_tonvinh_trah2015.pdf” width=”860″ height=”960″]

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *