Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Bài Viết

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ hai
Thanh Niên

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ hai 

Cảm tạ Chúa năm nay thanh niên Việt Nam được kết nối tương giao với thanh niên Âu Châu.


Ngày 28/4/2019

Buổi sáng:

Mối tương giao cá nhân với Chúa lúc sáng sớm

 

Các đội cầu nguyện cho kì trại 5h sáng luân phiên mỗi ngày

 

Cầu nguyện chung buổi sáng

Điều quan trọng nhất là chúng ta có mối tương giao với Đức Chúa Trời. Thanh niên cần sự tỉnh thức cầu nguyện, đọc lời Chúa mỗi ngày ngay cả trong kì trại.

 

Ngài là Chúa! Chúng con cùng nhau ca ngợi tình yêu và ân điển của Ngài

 

Lời Chúa: Trưởng Lão Vũ Hoàng Hiển

Nền tảng để một đời sống đắc thắng:

Thứ nhất: Bạn phải có một KHẢI THỊ đúng về ĐỨC CHÚA TRỜI. Đức tin phải biết chắc vững vàng.

Thứ hai: Một KHẢI THỊ rõ ràng về BẠN. Nếu không bạn sẽ ở trong tình trạng rối loạn, không vững vàng, không bền bỉ, không kiên định, không bền lòng, chao đảo và có thể rời khỏi chương trình của Chúa.

Xác định mục đích duy nhất là cứu người. Chúa đặt bạn trên đất này và ban sự đắc thắng cho bạn là để cứu người. Bạn phải có tấm lòng thương xót những người hư mất.

 

Kịch thanh niên Thanh Xuân “sự giải phóng”

Buổi chiều:

Chia nhóm thảo luận về lời Chúa nghe buổi sáng

 

Cảm tạ Chúa người bạn chúng ta mời đến kì trại đã tuyên xưng đức tin trong giờ thảo luận.

 

Cảm tạ Chúa năm nay thanh niên Việt Nam được kết nối tương giao với thanh niên Âu Châu. Thanh niên được hiểu rõ hơn về mục đích, nhiệm vụ, công việc của Glory Night. Có nhiều điều anh chị em thanh niên tại Việt Nam được gây dựng và khích lệ.

Thờ phượng Chúa cùng ban nhạc Glory Night

 

Chia sẻ về chương trình, hoạt động  của Thanh- Thiếu Niên bên Đức. Hỏi – đáp tâm tình cởi mở.

 

Quang cảnh tươi đẹp của bãi biển Quan Lạn

 

Góc Trang trí: Ảnh thanh niên các kỳ trại

 

Tạ ơn Chúa! Đấng đầy quyền năng tể trị trên không gian, thời gian, địa điểm và sự nhóm lại của thanh niên. Chúng con đang ở trong một kì trại thật phước hạnh, tươi mới, gây dựng linh – hồn –thân thể trong sự săn sóc của Ngài.

 

Người viết tin: Hoàng  Ngân

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *