Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Bài Viết

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ ba
Thanh Niên

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ ba 

“Ngài Đấng phán chúng con là người nào!”


Ngày 29/04/2019 

Ảnh chụp chung

 

Buổi sáng:

Tôn vinh – thờ phượng

“Chúa là Đấng phán chúng con là người nào!”

 

Lời Chúa qua Trưỡng lão Đoàn Quốc Trung

“Đắc thắng nghịch cảnh” – Gia cơ: 1:1-4

  1. Gia-cơ 1:2 Chúng ta phải làm chủ trên suy nghĩ của chúng ta về hoàn cảnh. Suy nghĩ đó là niềm vui hoàn toàn
  2. Gia-cơ 1:3 Nhận thức 2 điều:
  • Đây là bài kiểm tra đức tin của mình
  • Sự thử nghiệm đức tin sinh ra kiên nhẫn
  1. Gia-cơ 1:4 nói 2 điều:
  • Kiên nhẫn đến cuối cùng
  • Kết quả là trưởng thành, hoàn hảo và không thiếu sót điều gì.

 

Qua hoạt động vui chơi các bạn thanh niên được gắn kết hơn.

 

Chúng con hát như một lời cầu nguyện với Chúa“Thánh khiết thật, sống thánh khiết là điều Chúa  đợi từ con”

 

Thì giờ giải đáp những câu hỏi của thanh niên: về hôn nhân,chức vụ,công việc, cuộc sống.

 

Trong kì trại, anh chị em có nhiều thời gian tương giao làm quen với nhau ở các khu vực khác, được biết công việc Chúa ở các nơi ra sao qua đó được khích lệ, xây dựng nhau.

 

Chúa muốn thanh niên có đời sống đắc thắng trong mọi hoàn cảnh, kiên trì cho tới cuối cùng và kết quả là trưởng thành, hoàn hảo và không thiếu xót gì. Nguyện Chúa ở cùng và giúp đỡ mỗi một bạn thanh niên chúng ta sống thật kết quả cho Ngài!

 

Quảng Ninh, ngày 29/4/2019

Người viết tin

Hoài Linh- Yến Linh

Related posts

Leave a Reply

Required fields are marked *