Sunday, April 11, 2021
HomeKỳ TrạiTrại HèTin tức Trại Hè Việt Nam 2020 - Ngày thứ ba 24/7/2020

Tin tức Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày thứ ba 24/7/2020

Tin tức & Hình ảnh Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày thứ ba 24/7/2020


Trại Hè 2020: Ngày CHÚA Đến!

Tỉnh thức – Sẵn sàng

(Ngày Thứ Ba- 24/07/2020)

Thi thiên 81:10 “Hãy hả hoác miệng ngươi ra thì TA sẽ làm cho đầy dẫy nó”

Thiên thi 21:2 “CHÚA đã ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước, cũng không từ chối điều môi ngươi cầu xin

 “Dầu của nhà Đa-vit xức trên tôi. Dầu của ĐẤNG CHRIST GIÊ-XU, dầu tràn tuôn trên mỗi chúng con. Dầu để tỏ ra quyền năng CHÚA. Dầu khiến dân tộc Việt Nam nhìn ra đường lối NGÀI”. Chúng con khao khát những dòng chảy của ĐỨC THÁNH LINH tuôn đổ mạnh mẽ trên Việt Nam Truyền Giáo.

Trại hè 2020 Ngày thứ ba - Lời Chúa

Buổi Sáng: Lời CHÚA qua Trưởng lão Đoàn Đăng Biên

Ê-phê-sô 5:18 “Phải đầy dẫy THÁNH LINH”

ĐỨC THÁNH LINH giáng xuống ban cho mỗi người sự sống sung mãn và quyền năng để chinh phục, để chiến thắng, để cai trị và tỏ ra vinh hiên của CHÚA.

Buổi Tối: Lời CHÚA qua Trưởng lão Hà Thành Trang

– Chúng ta có sự khác biệt vì ĐẤNG CHRIST ở trong chúng ta.

– Hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.

– Sự xức dầu của nhà Đa-vít đang ở trên chúng ta để chiến thắng mọi kẻ thù, để khiến núi dời và bảy tỏ ra vinh quang của CHÚA.

Nguyện Thần của CHÚA xức trên Việt Nam Truyền Giáo bội phần!

Trại hè 2020 Ngày thứ ba  - Cầu Nguyện chữa lành
Trại hè 2020 Ngày thứ ba – Cầu Nguyện chữa lành

“Dầu khiến kẻ bại nhảy lên, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy. Reo lên reo lên reo lên…”.
“Dầu khiến kẻ bại nhảy lên, kẻ điếc được nghe, kẻ mù được thấy. Reo lên reo lên reo lên…”.

Trại hè 2020 Ngày thứ ba  - ĐỨC THÁNH LINH tác động và nhiều người bắt đầu nói tiếng lạ.
ĐỨC THÁNH LINH tác động và nhiều người bắt đầu nói tiếng lạ

Sự sống của ĐỨC THÁNH LINH sẽ như một dòng sông tuôn chảy trên Việt Nam Truyền Giáo khiến mỗi người được bơi lội, được tắm trong Thánh Linh để khiến dân tộc Việt Nam được cứu bởi Tin lành quyền năng. A-men!

Phụ nữ các hội thánh từ 3 miền Bắc-Trung-Nam được vui thỏa trong sự tôn vinh ca ngợi Chúa. Lời Chúa nhắc nhở các chị em về sự kiên trì cầu thay cho con cái, làm gương trong đức tin để ảnh hưởng trên dòng dõi, thế hệ trẻ Việt Nam.

Trại hè 2020 Ngày thứ ba  - Thiếu nhi chạy tiếp sức

Thiếu nhi thi chạy tiếp sức. Trò chơi không chỉ giúp các cháu gắn kết với nhau mà còn áp dụng bài học: “Tỉnh thức – Sẵn sàng” chờ ngày CHÚA đến!


Thi đạp xe qua cầu

Cảm tạ CHÚA, Đấng đi lại giữa Việt Nam Truyền Giáo và ban phước cho chúng con trong ngày hôm nay.

Dầu tiếp tục tuôn tràn trên những ngày còn lại của kỳ trại…

Xem thêm:

Hồ Tiên Sa, ngày 24 tháng 07 năm 2020
Người viết tin: Ban tin tức

Most Popular