Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Xem Tin Tức Nhanh

Trại Hè

[Video] Tôn Vinh – Thờ Phượng Trại Hè Việt Nam 2020 

Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến – Tỉnh Thức – Sẵn Sàng   Thân Gửi Tới Anh Chị Em video Tôn Vinh Thờ Phượng trong Trại Hè 2020 tại Việt Nam.   [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Đấng Mở Đường”] [vntg_row][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/ngay3/Dang_mo_duong.mp4″ poster=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/phongchude.png”]     [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Trại Hè

Tin tức Trại Hè 2020 – Ngày thứ 3 

Tin tức & Hình ảnh Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày 3 Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến! Tỉnh thức – Sẵn sàng (Ngày Thứ Ba- 24/07/2020)   Thi thiên 81:10 “Hãy hả hoác miệng ngươi ra thì Ta sẽ làm cho đầy dẫy…