Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Video

Video

Bài giảng về Tiệc Thánh 

NC VNTG Lê Văn Dinh – Halle ngày 04.12.2016 [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Bài giảng về Tiệc Thánh”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/tiecthanh.mp4″ poster=”/images/vntg-video-clip/tiecthanh.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Halle 04.12.2016 – NC VNTG Lê Văn Dinh [/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]  

Video

[Video] Đón năm mới 2013 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video tôn vinh Chúa”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=eOyky9uhdOg” rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Nhảy múa tôn vinh Chúa![/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=IACgNbsFmJQ” rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Đứng lên![/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]  

Video

[Video] Henei Ma Tov 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=K_ajMn0AK5s” showinfo=”no” rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Henei Ma Tov[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]  

Video

[Video] VNTG đón Tết VN 2012 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video 01-03″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=LaIesgq8sN0″ rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Phần 1[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=hz-LBYcJHrA” rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Phần 2[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=s_eCGnCSDa0″ rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Phần 3[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [vntg_tab title=”Video 04-05″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=yevdOthiH90″ rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Phần 4[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=D9XjViLOsyw” rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Phần 5[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [vntg_tab…

Video

[Video] Đón năm mới 2012 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=_5uk6QSohcs” rel=”no”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Duy nhất Giê-xu![/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]  

Video

[Video] Giải cứu ma túy – quyền năng trên mọi quyền năng 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/loi-chung/giai_cuu_ma_tuy_quyen_nang_tren_moi_quyen_nang.mp4″ poster=”/images/loi_chung/video_thumbs/giai-cuu-ma-tuy.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Quyền năng của Đức Chúa Trời trên những người tin Ngài![/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Video

[Video] Phục sinh 2011 – Anh Ngọc 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/loi-chung/phuc-sinh-2011-anh-ngoc.mp4″ poster=”/images/loi_chung/video_thumbs/phuc-sinh-2011-anh-ngoc.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Anh Ngọc làm chứng về quyền năng của Chúa trên đời sống mình.[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Video

[Video] Từ ăn xin trở nên Con gặt 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/loi-chung/tu-an-xin-tro-nen-con-gat.mp4″ poster=”/images/loi_chung/video_thumbs/phuong-cg.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Em Phương, một em bé chỉ biết lê lết khắp đường phố để xin ăn mỗi ngày. Được Hội Thánh cưu mang chăm sóc, nay đã đi làm, có lương và không lệ thuộc Hội Thánh nữa,…