Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Truyền Giáo

Truyền Giáo

Tổng kết Truyền giảng Phi-lip tháng 9.2018 

Cảm tạ Chúa vì nhiều người được nghe phúc âm thật rỏ ràng, nhiều văn phẩm và Kinh Thánh được phát tận tay những người khao khát. 12. 9 đoàn Truyền giảng bắt đầu làm việc tại Hannover. Cảm tạ Chúa cho có nhiều anh…

Truyền Giáo

Đoàn Truyền Giảng Phi-lip 04.2016 

Cảm tạ Chúa đã ban phước thật nhiều cho đoàn Truyền giảng Philip từ 11-25.4.2016. Mặc dù trời mưa, gió và rất lạnh, anh chị em trong đoàn vẫn hết lòng làm việc. Chúa gìn giữ, không người nào bị mệt mỏi. Chúa cùng làm…

Truyền Giáo

Hình ảnh buổi truyền giảng 25.8.2013 

  Có 4 người sau khi nghe lời Chúa và bước lên tuyên xưng đức tin. Có 4 người sau khi nghe lời Chúa và bước lên tuyên xưng đức tin.Người chăn: Nguyễn Bá Trường Hội Thánh Hải Phòng Trong ngày truyền giảng, có 7…

Truyền Giáo

HỘI THẢO TRUYỀN GIÁO TẠI VIỆT NAM 

Tạ ơn Chúa! Có khoảng 120 con cái Chúa đến trong buổi hội thảo với tấm lòng khao khát. Chúa xức dầu và ban phước cho buổi nhóm! Nhiều con cái Chúa được tác động mạnh mẽ bởi lời của Ngài, bởi quyền năng của…

Truyền Giáo

Truyền giảng Phillíp 10.2014 

Cảm tạ Chúa đã tể trị và ban phước thật nhiều cho đoàn T.G. Những giờ cầu nguyện và huấn luyện tràn đầy sự xức dầu của Chúa. Anh chị em tham gia đoàn T.G được gây dựng trong đức tin và trong sự hầu…