Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Mục Vụ

Huấn Luyện

[Mp3] Ngưỡng cửa đức tin – TL Vũ Hoàng Hiển 

 [vntg_row][vntg_column size=”3/4″] [playerlist title=””][player_item src=”nyc3.digitaloceanspaces.com/vntgstorage/wp-content/upload/ncdt-bai1.mp3″ song=”1. Bài 1&2 – Nhận đức tin bằng cách nào?” artist=”TL Vũ Hoàng Hiển”] [player_item src=”https://nyc3.digitaloceanspaces.com/vntgstorage/wp-content/upload/ncdt-bai3.mp3″ song=”2. Bài 3 – Đức tin khác hy vọng” artist=”TL Vũ Hoàng Hiển”] [player_item src=”nyc3.digitaloceanspaces.com/vntgstorage/wp-content/upload/ncdt-bai4.mp3″ song=”3. Bài 4 – Đức tin nhìn thấy sự…

Truyền Giáo

Tổng kết Truyền giảng Phi-lip tháng 9.2018 

Cảm tạ Chúa vì nhiều người được nghe phúc âm thật rỏ ràng, nhiều văn phẩm và Kinh Thánh được phát tận tay những người khao khát. 12. 9 đoàn Truyền giảng bắt đầu làm việc tại Hannover. Cảm tạ Chúa cho có nhiều anh…