Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Trại Ngũ Tuần

Trại Ngũ Tuần

Trại Ngũ Tuần Sài Gòn 2010 

Trại ngũ tuần 2010 tại Sài Gòn Cảm tạ Chúa vì sự sắm sẵn của Ngài Chuẩn bị phòng nhómTa sẽ đổ Thần ta trên mọi loài xác  thịt… Sứ điệp nhắc lại “LỬA”đáp trên dân sự. Họ sẽ ra đi trong chương trình của…