Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Trại Đông

Trại Đông

Tường thuật Trại đông Heidesee 2017 

Năm nay thời tiết ấm áp, không có tuyết. Hơn 500 người đã ghi danh tham dự Trại đông. Số lượng mỗi năm một đông hơn. Năm nay thời tiết ấm áp, không có tuyết. Hơn 500 người đã ghi danh tham dự Trại đông….

Trại Đông

[Video] Trại đông 2011-2012 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video 01-02″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2011-2012/Trai_dong_2011_2012_phan1.Ms.Dinh.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2011-2012/video_thumbs/trai-dong-2011-2012-vcd1.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 01[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2011-2012/Trai_dong_2011_2012_phan3.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2011-2012/video_thumbs/trai-dong-2011-2012-vcd3.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 02[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [vntg_tab title=”Video 03-04″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2011-2012/Trai_dong_2011_2012_phan4.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2011-2012/video_thumbs/trai-dong-2011-2012-vcd4.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 03[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2011-2012/Trai_dong_2011_2012_phan6.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2011-2012/video_thumbs/trai-dong-2011-2012-vcd6.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 04[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [vntg_tab title=”Video 05″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2011-2012/Trai_dong_2011_2012_phan7.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2011-2012/video_thumbs/trai-dong-2011-2012-vcd7.jpg”][/vntg_column] [vntg_column…

Trại Đông

[Video] Trại đông 2010-2011 

THỜI ĐIỂM HÀNH ĐỘNG [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video 01-03″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2010-2011/Trai_dong_2010_2011_phan1.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2010-2011/video_thumbs/trai-dong-2010-2011-vcd1.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 01 – Tối khai mạc[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2010-2011/Trai_dong_2010_2011_phan2.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2010-2011/video_thumbs/trai-dong-2010-2011-vcd2.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 02[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2010-2011/Trai_dong_2010_2011_phan3.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2010-2011/video_thumbs/trai-dong-2010-2011-vcd3.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 03[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [vntg_tab title=”Video 04-06″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-dong/2010-2011/Trai_dong_2010_2011_phan4.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_dong/2010-2011/video_thumbs/trai-dong-2010-2011-vcd4.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 04[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column…

Trại Đông

TRẠI ĐÔNG 2014-2015 

Tin tức và hình ảnhCó khoảng 650 con cái Chúa khắp nơi  trở về „Mái Ấm VNTG„ để dự Trại Đông 2014 …………………………………………………………………………………………………………………………………Tin tức và hình ảnhCó khoảng 650 con cái Chúa khắp nơi  trở về „Mái Ấm VNTG„ để dự Trại Đông 2014    …

Trại Đông

Thiếu nhi tại Trại Đông 2011-2012 Âu châu 

Lòng các cháu chứa chan sự vui thỏa trong Đức Giê-ho-va, những gương mặt dạng ngời của tuổi thơ trong tình yêu của Giê-xu.   Cám ơn Chúa cho HTTL-VNTG tổ chức kỳ Trại Đông Âu châu 2011 tại Berlin-Heidesee. Các cháu Thiếu Nhi được…