Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Trại cuối tuần

Trại cuối tuần

Trại cuối tuần Stuttgart 10.2015 

Năm 1998 Chúa đã quăng lửa xuống Stuttgart, năm 2006 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền Giáo tại Stuttgart chính thức được thành lập. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, Hội Thánh của Chúa vẫn đứng vững  và phát triển. Cảm tạ Chúa đã…

Trại cuối tuần

[Video] Trại cuối tuần 2011 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Ngày 1″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-cuoi-tuan/2011/vcd-traicuoituan2011-p1.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_cuoi_tuan/2011/video_thumbs/trai-cuoi-tuan-2011-vcd1.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 01 – tối 16.09.2011 – Ms Samson Rajkumar[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-cuoi-tuan/2011/vcd-traicuoituan2011-p2.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_cuoi_tuan/2011/video_thumbs/trai-cuoi-tuan-2011-vcd2.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 02 – tối 16.09.2011 – Ms Trần Mạnh Hùng[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [vntg_tab title=”Ngày 2″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-cuoi-tuan/2011/vcd-traicuoituan2011-p3.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/trai_cuoi_tuan/2011/video_thumbs/trai-cuoi-tuan-2011-vcd3.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 03 –…

Trại cuối tuần

TRẠI CUỐI TUẦN DRESDEN-ZWICKAU 23-24.06.2012 

TRẠI CUỐI TUẦN DRESDEN-ZWICKAU 23-24.06.2012Với ông bà Mục sư Lê Văn Dinh và hơn 60 con cái Chúa từ Zwickau, Dresden…   TRẠI CUỐI TUẦN DRESDEN-ZWICKAU 23-24.06.2012Với ông bà Mục sư Lê Văn Dinh và hơn 60 con cái Chúa từ Zwickau, Dresden… Sự vui…

Trại cuối tuần

Trại Cuối Tuần tại Nông Khai 2010 

Trại cuối tuần Nông Khai cho người Lào, Thái Lan, Đức và Việt Nam.   Trại cuối tuần Nông Khai cho người Lào, Thái Lan, Đức và Việt Nam. Anh em người Lào đến nhóm trại Cuối tuần tại Nông Khai Anh em người Lào…

Trại cuối tuần

Trại cuối tuần Tiệp khắc 2010 

Nhiều con cái Chúa Tiệp khắc chưa có điều kiện tới các kỳ trại của Tổng hội (tổ chức bên Đức), vì vậy kỳ trại cuối tuần đầu tháng mười này như là một món quà đặc biệt của Chúa. Đúng như dự đoán, trong…