Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Phục Sinh

Phục Sinh

[Video] Bài giảng Phục Sinh Âu Châu 2020 

Video Bài giảng Phục Sinh 2020 tại Halle, Đức.   Phục Sinh 2020: SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG   [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2020/PS2020-Germany-video01-toi10.04.2020.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2020/video1.png”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Video 01 – Tối 10.04.2020 [/vntg_column][/vntg_row]   [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2020/PS2020-Vietnam-video02-chieu11.04.2020.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2020/video2.png”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Video 02 – Chiều 11.04 [/vntg_column][/vntg_row]…

Phục Sinh

Tường thuật Trại Phục Sinh Heidesee 2019 

Đây là Trại Phục sinh đông nhất từ trước tới nay với hơn 600 người tham dự. Từ 19.4 đến 22.4.2019 Đây là Trại Phục sinh đông nhất từ trước tới nay với hơn 600 người tham dự. Chúa ban phước trên Việt nam Truyền…

Phục Sinh

Tin tức Lễ Phục Sinh 2019 tại Hà Nội 

Kỳ Lễ Phục Sinh đông nhất tại Miền Bắc từ trước đến nay, khoảng 1200 người đến thờ phượng Chúa. Tại Gia Lâm, Hà Nội, ngày 21/4/2019 Chủ đề: NHÂN LOẠI MỚI Sau khi đã dâng mạng mạng sống làm tế lễ chuộc tội NGƯỜI…

Phục Sinh

Tin tức Phục Sinh 2018 tại miền Nam (VN) 

Cảm tạ Chúa chúng con thấy sự tể trị, sự chăm sóc của Ngài: thời tiết râm mát (mặc dù những ngày này ở Sài Gòn đang rất nắng nóng)…. Chúa nhật ngày 08/4/2018, con cái Chúa tại khu vực miền Nam: Sài Gòn, Mỏ Cày,…

Phục Sinh

Tin tức Phục Sinh 2018 tại miền Trung (VN) 

Kỳ lễ Phục sinh này có 3 chị em tại Kon Tum chạy xe máy 200km về Quảng Ngãi để tham dự.   Chúa Giê-xu Phục sinh mở ra một “Chiều kích mới”  – đó là chiều kích của sự sống! Chúa Giê-xu phán: “Ta…

Phục Sinh

Tin tức Phục Sinh 2018 tại Lào 

Tối ngày 07/4 – 08/4/2018. Cảm ơn Chúa đã cho các anh chị em kinh nghiệm được đời sống mới khi tin Chúa Giê-xu. TỐI  NGÀY 7/4 -8/4/2018 Cảm tạ ơn Chúa kỳ Phục Sinh năm nay có TL Trung và Thuận sang nhóm lại cùng…

Phục Sinh

Tin tức Lễ Phục Sinh 2018 tại miền Bắc 

Cảm tạ Chúa có 1065 Người dự, trong đó có 84 thân hữu từ Hội Thánh Chúa tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghĩa Đàn và tại miền Bắc. Cảm tạ Chúa vì chúng con thấy tình yêu và sự ban phước không xiết kể trên…

Phục Sinh

[Video] Trại Phục Sinh 2018 – Heidesee, Đức 

TRẠI PHỤC SINH 2018: CHIỀU KÍCH MỚI! [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video 01-02″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2011/berlin/vcd-ps2011-p2.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2011/video_thumbs/phuc-sinh-2011-berlin-vcd2.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Bài giảng 01 – Ms Lê văn Dinh[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2011/berlin/vcd-ps2011-p3.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2011/video_thumbs/phuc-sinh-2011-berlin-vcd3.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]Bài giảng 02 – Ms Lê văn Dinh[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [vntg_tab title=”Video 03-05″] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2011/berlin/vcd-ps2011-p4.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2011/video_thumbs/phuc-sinh-2011-berlin-vcd4.jpg”][/vntg_column]…

Phục Sinh

[Video] Trại Phục Sinh 2018 tại Đức – sáng 02.4.2018 

Bài giảng sáng 02.4 – NC VNTG Lê văn Dinh [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2018/heidesee/PS2018-Germany-video06-sang02.4.2018.mp4″ poster=”/images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2018/heidesee-video-thumbs/PS2018-Germany-video06-sang02.4.2018.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Sáng 02.4 – NC VNTG Lê văn Dinh [/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]