Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Kỳ Trại

Trại Hè

[Video] Tôn Vinh – Thờ Phượng Trại Hè Việt Nam 2020 

Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến – Tỉnh Thức – Sẵn Sàng   Thân Gửi Tới Anh Chị Em video Tôn Vinh Thờ Phượng trong Trại Hè 2020 tại Việt Nam.   [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Đấng Mở Đường”] [vntg_row][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/ngay3/Dang_mo_duong.mp4″ poster=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/phongchude.png”]     [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Trại Hè

Tin tức Trại Hè 2020 – Ngày thứ 3 

Tin tức & Hình ảnh Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày 3 Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến! Tỉnh thức – Sẵn sàng (Ngày Thứ Ba- 24/07/2020)   Thi thiên 81:10 “Hãy hả hoác miệng ngươi ra thì Ta sẽ làm cho đầy dẫy…

Trại Hè

[Video] Công Tác Chuẩn Bị Trại Hè Việt Nam 2020 

Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến – Tỉnh Thức – Sẵn Sàng   Thân Gửi Tới Anh Chị Em video tổng hợp ngắn về sự chuẩn bị cho Trại Hè 2020 tại Việt Nam. [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/Cong_tac_chuan_bi.mp4″ poster=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/phongchude.png”]     [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Phục Sinh

[Video] Bài giảng Phục Sinh Âu Châu 2020 

Video Bài giảng Phục Sinh 2020 tại Halle, Đức.   Phục Sinh 2020: SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG   [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2020/PS2020-Germany-video01-toi10.04.2020.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2020/video1.png”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Video 01 – Tối 10.04.2020 [/vntg_column][/vntg_row]   [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/phuc-sinh/2020/PS2020-Vietnam-video02-chieu11.04.2020.mp4″ poster=”images/cac_ky_trai/phuc_sinh/2020/video2.png”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″] Video 02 – Chiều 11.04 [/vntg_column][/vntg_row]…