Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Thiếu Niên

Thiếu Niên

Tin tức Trại thiếu niên Chiangmai 2018 

Cảm tạ Chúa về sự tể trị và ban phước của Chúa trong suốt thời gian kỳ trại diễn ra từ ngày 18/6 đến ngày 1/7/2018. Có 49 thiếu niên tham dự trại, đông hơn năm ngoái 11 người. Chủ đề: “QUÝ- HÈN” Giê 15:19…

Thiếu Niên

Tin tức Trại thiếu niên 2018 (VN) 

Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì trại. Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, HN, ngày 29/4-1/5/2018 Chủ đề kì trại: Theo Chúa Giê-xu Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì…

Thiếu Niên

Trại thiếu niên Chiangmai 2017 

Cảm tạ Chúa có 39 thiếu niên tham dự kì trại. Đặc biệt có 16 bạn quyết định nhận Báp Têm nước với tấm lòng vui sướng và khao khát làm theo Lời Chúa. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chương trình rất tốt lành…

Thiếu Niên

Tin tức trại thiếu niên Chiangmai 2016 

Cảm ơn Chúa vì Ngài có chương trình trên Việt Nam Truyền Giáo, Ngài đang đi giữa Hội thánh Ngài. Ngài đang chuẩn bị cho VNTG một thế hệ tương lai mang tấm lòng của Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và …

Thiếu Niên

Tin Tức Trại Thiếu Niên 2016 tại Việt Nam 

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban phước đầy tràn của Ngài trên kỳ trại thiếu niên 2016. Có 40 bạn thiếu niên đã tới tham dự kỳ trại, và Chúa là Đấng hiện diện, động chạm vào trong tấm lòng, trong đời sống…