Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Thanh Niên

Thanh Niên

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ ba 

“Ngài Đấng phán chúng con là người nào!” Ngày 29/04/2019  Ảnh chụp chung   Buổi sáng: Tôn vinh – thờ phượng “Chúa là Đấng phán chúng con là người nào!”   Lời Chúa qua Trưỡng lão Đoàn Quốc Trung “Đắc thắng nghịch cảnh” – Gia…

Thanh Niên

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ hai 

Cảm tạ Chúa năm nay thanh niên Việt Nam được kết nối tương giao với thanh niên Âu Châu. Ngày 28/4/2019 Buổi sáng: Mối tương giao cá nhân với Chúa lúc sáng sớm   Các đội cầu nguyện cho kì trại 5h sáng luân phiên…

Thanh Niên

Tin tức tổng hợp Trại thanh niên 2018 (VN) 

Thanh Thủy, Phú Thọ, ngày 28/04/2018 đến 01/05/2018. Cảm tạ Chúa, có 126 bạn tham dự kỳ trại này. Cảm tạ Chúa, có 126 bạn tham dự kỳ trại này.   Phông chủ đề   Con thuyền VNTG đi trong khải tượng “dân tộc Việt…

Thanh Niên

Tin tức Trại thanh niên 2018 (VN) ngày thứ tư 

Chúa là Đấng có quyền năng làm thành điều mà bạn đã phó thác cho Ngài. Ngày 01/5/2018 Cảm tạ Chúa xuyên suốt kì trại, Ngài tể trị trên thời tiết. Ngài ban cho thanh niên một nơi rộng rãi, thoáng mát. Không gian xung…

Thanh Niên

Tin tức Trại thanh niên 2018 (VN) ngày thứ ba 

Ngày 30/4/2018.  Mỗi chúng con cùng giơ tay hướng lòng cầu nguyện   Thanh niên được Chúa thăm viếng mạnh mẽ trong sự thờ phượng “ Vì thời này là thời tốt nhất cho con, đồng hành với chính Chúa trong yêu thương Ngài”   Lời…