Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Phụ Nữ

Phụ Nữ

Tin tức kỳ trại thông công Phụ Nữ 2019 

“Tôi về bán trâu để trả nợ ngân hàng, có tài chính để cả gia đình tôi đi nhóm ngày 13/10” KỲ TRẠI THÔNG CÔNG PHỤ NỮ 2019 Chủ đề: “KHÔN” VÀ “DẠI” Từ (13-15)/9/2019 Địa điểm: Khu sinh thái đồi thông Quang Huy-Thạch Thất-Hà…

Phụ Nữ

Tin tức kì trại Phụ nữ VNTG 2016 

Chủ  để: SỐNG-SỐNG CHO KHẢI TƯỢNG, NHỮNG NGƯỜI NỮ NÓI LỜI ĐỨC TIN. Từ 1/5 đến 2/5 tại Quảng Tây-Ba Vì- Hà Nội. 183 chị em và  23 cháu nhỏ Chủ  để: SỐNG-SỐNG CHO KHẢI TƯỢNG, NHỮNG NGƯỜI NỮ NÓI LỜI ĐỨC TIN. Cảm tạ…

Phụ Nữ

Tin tức trại thông công phụ nữ VNTG 13/9/2015 

Cảm tạ Chúa vô cùng tốt lành Cha của chúng con, trong sự tể trị tuyệt đối của Ngài về mọi phương diện. Kỳ trại có 186 phụ nữ và có những người chồng, những  anh em phục vụ kỳ trại cùng dự phần phước…

Phụ Nữ

[Ảnh] Phụ nữ 2015 – VN 

TRẠI VỢ NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA 2015  [vntg_photo_gallery style=”2″ source=”media: images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-01.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-02.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-03.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-04.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-05.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-06.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-07.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-08.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-09.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-10.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-11.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-12.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-13.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-14.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-15.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-16.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-17.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-18.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-19.jpg,/images/ban_nganh/phu_nu/2015/vn/album/pnvn2015-20.jpg” limit=”20″]  

Phụ Nữ

[Video] Phụ nữ 2010 – VN 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/phu-nu/2010/Phu_nu_2010_phan_1.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/phu_nu/2010/phu-nu-2010-vcd1.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 01[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/phu-nu/2010/Phu_nu_2010_phan_2.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/phu_nu/2010/phu-nu-2010-vcd2.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 02[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Phụ Nữ

[Video] Phụ nữ 2006 – VN 

[vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Video”] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/phu-nu/2006/phu_nu_2006_phan_1.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/phu_nu/2006/phu-nu-2006-vcd1.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 01[/vntg_column][/vntg_row] [vntg_row][vntg_column size=”2/3″][vntg_video url=”videos/ban-nganh/phu-nu/2006/phu_nu_2006_phan_2.mp4″ poster=”/images/ban_nganh/phu_nu/2006/phu-nu-2006-vcd2.jpg”][/vntg_column] [vntg_column size=”1/3″]VCD 02[/vntg_column][/vntg_row] [/vntg_tab] [/vntg_tabs]