Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Category: Ban Ngành

Phụ Nữ

Tin tức kỳ trại thông công Phụ Nữ 2019 

“Tôi về bán trâu để trả nợ ngân hàng, có tài chính để cả gia đình tôi đi nhóm ngày 13/10” KỲ TRẠI THÔNG CÔNG PHỤ NỮ 2019 Chủ đề: “KHÔN” VÀ “DẠI” Từ (13-15)/9/2019 Địa điểm: Khu sinh thái đồi thông Quang Huy-Thạch Thất-Hà…

Thanh Niên

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ ba 

“Ngài Đấng phán chúng con là người nào!” Ngày 29/04/2019  Ảnh chụp chung   Buổi sáng: Tôn vinh – thờ phượng “Chúa là Đấng phán chúng con là người nào!”   Lời Chúa qua Trưỡng lão Đoàn Quốc Trung “Đắc thắng nghịch cảnh” – Gia…

Thanh Niên

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ hai 

Cảm tạ Chúa năm nay thanh niên Việt Nam được kết nối tương giao với thanh niên Âu Châu. Ngày 28/4/2019 Buổi sáng: Mối tương giao cá nhân với Chúa lúc sáng sớm   Các đội cầu nguyện cho kì trại 5h sáng luân phiên…

Thiếu Niên

Tin tức Trại thiếu niên Chiangmai 2018 

Cảm tạ Chúa về sự tể trị và ban phước của Chúa trong suốt thời gian kỳ trại diễn ra từ ngày 18/6 đến ngày 1/7/2018. Có 49 thiếu niên tham dự trại, đông hơn năm ngoái 11 người. Chủ đề: “QUÝ- HÈN” Giê 15:19…

Thiếu Niên

Tin tức Trại thiếu niên 2018 (VN) 

Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì trại. Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, HN, ngày 29/4-1/5/2018 Chủ đề kì trại: Theo Chúa Giê-xu Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì…