Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Todays spotlight

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ ba 

“Ngài Đấng phán chúng con là người nào!” Ngày 29/04/2019  Ảnh chụp chung   Buổi sáng: Tôn vinh – thờ phượng “Chúa là Đấng phán chúng con là người nào!”   Lời Chúa qua Trưỡng lão Đoàn Quốc Trung “Đắc thắng nghịch cảnh” – Gia…

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ nhất 27/4/2019 
Tin tức chuyến đi dã ngoại ngày 3/9 thanh niên Sài Gòn 
Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ ba 

“Ngài Đấng phán chúng con là người nào!” Ngày 29/04/2019  Ảnh chụp chung   Buổi sáng: Tôn vinh – thờ phượng “Chúa là Đấng phán chúng con là người nào!”   Lời Chúa qua Trưỡng lão Đoàn Quốc Trung “Đắc thắng nghịch cảnh” – Gia…

Trại Thanh Niên 2019 – Tin nhanh ngày thứ nhất 27/4/2019 
Tin tức chuyến đi dã ngoại ngày 3/9 thanh niên Sài Gòn 
Tin tức Trại thiếu niên Chiangmai 2018 

Cảm tạ Chúa về sự tể trị và ban phước của Chúa trong suốt thời gian kỳ trại diễn ra từ ngày 18/6 đến ngày 1/7/2018. Có 49 thiếu niên tham dự trại, đông hơn năm ngoái 11 người. Chủ đề: “QUÝ- HÈN” Giê 15:19…

Trại thiếu niên Chiangmai 2017 
Tin tức trại thiếu niên Chiangmai 2016 
Tin tức Trại thiếu niên 2018 (VN) 

Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì trại. Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, HN, ngày 29/4-1/5/2018 Chủ đề kì trại: Theo Chúa Giê-xu Cảm tạ Chúa có khoảng hơn 60 bạn thiếu niên được tham dự kì…

Tin tức Trại thiếu niên 2017 tại Việt Nam 
Bản thu hoạch trại thiếu niên Chiangmai 2016 

Tin Tức Tổng Hợp

Trại Hè

[Video] Tôn Vinh – Thờ Phượng Trại Hè Việt Nam 2020 

Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến – Tỉnh Thức – Sẵn Sàng   Thân Gửi Tới Anh Chị Em video Tôn Vinh Thờ Phượng trong Trại Hè 2020 tại Việt Nam.   [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Đấng Mở Đường”] [vntg_row][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/ngay3/Dang_mo_duong.mp4″ poster=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/phongchude.png”]     [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Trại Hè

Tin tức Trại Hè 2020 – Ngày thứ 3 

Tin tức & Hình ảnh Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày 3 Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến! Tỉnh thức – Sẵn sàng (Ngày Thứ Ba- 24/07/2020)   Thi thiên 81:10 “Hãy hả hoác miệng ngươi ra thì Ta sẽ làm cho đầy dẫy…

Load more

Đăng ký nhận tin qua mail

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Tin tức Trại hè Việt Nam 2020 – Ngày thứ năm 26/7/2020 

Tin tức & Hình ảnh Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày 5   Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến! Tỉnh thức – Sẵn sàng (Từ ngày 22/07 đến 26/07/2020)   *) Ngày thứ năm – 26/7:   Mác 11:24 “Vì vậy ta bảo các…

Tin tức Trại hè Việt Nam 2020 – Ngày thứ tư 25/7/2020 

Tin tức & Hình ảnh Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày 4   Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến! Tỉnh thức – Sẵn sàng (Từ ngày 22/07 đến 26/07/2020)   *) Ngày thứ tư – 25/7: Một thời điểm để sống cho Chúa Cứu…

[Video] Tôn Vinh – Thờ Phượng Trại Hè Việt Nam 2020 

Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến – Tỉnh Thức – Sẵn Sàng   Thân Gửi Tới Anh Chị Em video Tôn Vinh Thờ Phượng trong Trại Hè 2020 tại Việt Nam.   [vntg_tabs style=”modern-light”][vntg_tab title=”Đấng Mở Đường”] [vntg_row][vntg_video url=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/ngay3/Dang_mo_duong.mp4″ poster=”videos/cac-ky-trai/trai-he/2020/phongchude.png”]     [/vntg_tab] [/vntg_tabs]

Tin tức Trại Hè 2020 – Ngày thứ 3 

Tin tức & Hình ảnh Trại Hè Việt Nam 2020 – Ngày 3 Trại Hè 2020: Ngày Chúa Đến! Tỉnh thức – Sẵn sàng (Ngày Thứ Ba- 24/07/2020)   Thi thiên 81:10 “Hãy hả hoác miệng ngươi ra thì Ta sẽ làm cho đầy dẫy…